Welkom

De meest gebruikte transportverpakking.
Welkom op onze site met informatie over de meest gebruikte transportverpakking. Jaarlijks produceert de Nederlandse golfkartonindustrie ruim 1,2 miljard m2 golfkarton ter verwerking tot dozen, trays en displays  voor gebruik in vrijwel alle economische sectoren.

Golfkarton is duurzaam 
Golfkarton is een zeer duurzame transportverpakking. Het wordt gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen, is 100% recyclebaar en zit in een gesloten kringloop.

Belangenbehartiger Golfkartonindustrie
Het doel is een gezonde ontwikkeling van de ledenbedrijven te bevorderen en informatie te verstrekken over de veelzijdigheid van golfkarton als meest gebruikte transportverpakking. De vereniging levert hieraan een bijdrage door zowel belangenbehartiging als informatievoorziening naar relevante stakeholders, zoals afnemersgroepen, logistieke dienstverleners en retailbedrijven waaronder webwinkels. Belangrijke onderwerpen zijn goede en veilige arbeidsomstandigheden, efficiency in logistiek, duurzaamheid, innovatie en verpakkingen & voedselcontact.

Samenwerking
Om de doelstellingen te realiseren wordt in Nederland samengewerkt in de volgende allianties:
Overige samenwerkingsverbanden:
  • Werknemersorganisaties FNV, CNV en de Unie
  • Nederlands Verpakkings Centrum: NVC

    bronnen foto's:
    - Chain magazine
    - The Greenery

 Nieuws

Safety checks vergroten arbeidsveiligheid

Mythen ontkracht en feiten bekrachtigd

Samen met papierenkarton.nl hebben wij een brochure uitgebracht getiteld: "Papier en Golfkarton de mythen en feiten". Het doel is om op overzichtelijke manier misverstanden over onder meer grondstoffenverbruik en milieu uit de wereld te helpen. Meer informatie: papierenkarton.nl. De brochure kan bij ons secretariaat worden aangevraagd en gedownload.

Cardboardia: een golfkarton experience