Corrugated Benelux Association > Duurzaam en innovatief > Arbozorg > default

 

Veiligheid boven alles
Veilige arbeidsomstandigheden hebben de hoogste prioriteit in de Nederlandse golfkartonindustrie. Sinds meer dan 10 jaar wordt in samenwerking met verwante branches en vakbonden ononderbroken gewerkt aan veilige arbeidsomstandigheden. En met succes: aantallen en ernst van de ongevallen  zijn spectaculair afgenomen. Arbo-beleid maakt integraal deel uit van het duurzaamheidsbeleid van de industrie. 

Arbocatalogus
Er is een arbocatalogus ontwikkeld, die uit modules bestaat die zijn toegespitst op bedrijfsspecifieke arbeidsrisico's. De in de gids aangedragen oplossingen worden geïmplementeerd bij de bedrijven.

Safety checks
safety checks worden uitgevoerd door Arbodeskundigen van ledenbedrijven. Zij bezoeken collega-bedrijven om op allerlei onderdelen van bedrijfsveiligheid inspecties uit te voeren.

Branche RI&E
Bedrijven zijn verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te maken. Het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak geeft aan welke maatregelen moeten worden genomen om veiligheidsrisico's te verminderen. In samenwerking met de leden heeft Vereniging Golfkarton een update en upgrade gerealiseerd van de al eerder gemaakte RI&E voor de hele branche. Deze nieuwe RI&E is webbased en zorgt voor aansluiting bij de modules van de Arbocatalogus, waarin oplossingen en maatregelen staan voor de belangrijkste veiligheidsrisico's. Met dit instrument beschikken alle bedrijven continu over de meest recente versie van vraagstelling, risico's, regelgeving, oplossingen en best practices. Meer weten? Stuur een E-mail: info@golfkarton.org

Gedragsprogramma's
Naast technische maatregelen is veilig gedrag van doorslaggevende betekenis. Golfkartonbedrijven werken actief aan verhoging van veiligheidsbewustzijn bij management en medewerkers. Doorlopende gedragsprogramma's borgen structurele aandacht voor veilig gedrag.