Corrugated Benelux Association > Duurzaam en innovatief > Interne milieuzorg > default

 

Interne milieuzorg
In de afgelopen jaren hebben de Nederlandse golfkartonbedrijven voortdurend de emissies naar lucht, water en bodem verminderd. Ze voldoen aan alle wettelijke eisen en de inspanningen zijn erop gericht verder te verbeteren.

Essentiële Eisen
Onder deze titel is een stelsel van wettelijke eisen opgenomen in de vorm van normen, waaraan verpakkingen moeten voldoen volgens Europese Richtlijnen. De verantwoordelijkheid voor de juiste keuze ligt bij de individuele gebruikers van de verpakkingen. Belangrijde vragen die beantwoord moeten worden zijn:
  • Voldoet de verpakking aan de wettelijke milieu-eisen?
  • Is de verpakking recyclebaar?
  • Zitten er geen zware metalen in?
Klanten van de golfkartonindustrie kunnen altijd bij hun Nederlandse golfkartonleverancier of Vereniging Golfkarton terecht om de juiste antwoorden te krijgen.

Reach
Nederlandse golfkartonbedrijven nemen deel aan het systeem van Registratie, Evaluatie, Autorisatie (verlening van vergunningen) en restrictie (beperking) van CHemische stoffen die verwerkt worden in het productieproces. De daarmee bereikte transparantie en kennis over de eigenschappen en risico’s van de stoffen vergroot de veiligheid voor mens en milieu.