Corrugated Benelux Association > Foodcontact

 

Voedselveilig: hygiënisch produceren van grootste belang.
Hygïenisch verpakken is noodzakelijk ter bescherming van voedingsmiddelen. Driekwart van de voedinsmiddelen wordt verpakt, opgeslagen en vervoerd in golfkarton. Het is dus niet verwonderlijk, dat hygiënische productieomstandigheden de hoogste prioriteit hebben bij de vervaardiging van golfkartonverpakkingen. Producenten van golfkartonverpakkingen en de verpakkers van levensmiddelen moeten zich houden aan essentiële regels voor optimale hygiënezorg.

Elke doos nieuw en schoon
Golfkarton is een zeer hygiënisch verpakkingsmateriaal. Elke doos is immers nieuw en bevat dus geen microbiologische verontreinigingen van voorgaand gebruik. Enkele keren tijdens het productieproces bereiken grondstoffen en halffabrikaten temperaturen van boven 100°C. Daardoor worden mogelijke bacteriën gedood. In de meeste gevallen is er geen direct contact van golfkarton met voedingsmiddelen, soms echter wel. Uit diverse onderzoekingen blijkt, dat direct contact van golfkarton met voedingsmiddelen geen gezondheidsrisico’s oplevert. In samenwerking met de leveranciers van grondstoffen (papier, zetmeel, inkt, etcetera) worden de food safety-aspecten van de verpakkingen continu bewaakt.

Strenge normen en onafhankelijke controle
Nederlandse bedrijven beschikken over de vereiste certificaten die garanderen dat het gebruik van grond- en hulpstoffen, de productie, de opslag en het transport van golfkartonverpakkingen volgens strenge hygiënenormen hebben plaatsgevonden en dat de verpakkingen traceerbaar zijn. Certificaten en auditrapporten bieden afnemers in de voedingsmiddelenindustrie en consumenten zekerheid, omdat de normen streng zijn en de controle onafhankelijk is.

Sector Richtlijn (Industry Guideline) als Europese waarborg
De Europese producenten en verwerkers van papier en karton voor verpakkingen van voedingsmiddelen hebben als een vorm van zelfregulering de Sector Richtlijn (NL) of Industry Guideline ontwikkeld (zie ook de toelichtende video). Dit document behandelt pro-actief de aspecten van voedselveiligheid. 

De basis voor deze Guideline is Europese Verordening (EC) No 1935/2004, die onder meer gebiedt dat papier- en kartonverpakkingen die met voedingsmiddelen in aanraking kunnen komen voedselveilig worden geproduceerd. Alle in de Verordening gestelde maatregelen zijn in deze guideline opgenomen. Zij hebben onder meer betrekking op grond- en hulpstoffengebruik, good manufacturing practice, traceerbaarheid en testen.